logo

fb youtube rss

Σύνδεση

Γελοίες Ιουδαιο-χριστιανικές χρονολογήσεις από κτίσεως κόσμου!

 

___Για τις εβραϊκές χρονολογήσεις υπάρχουν τα εβραϊκά βιβλία :
______Seder -<<olam rabba’’ (H τάξη του κόσμου)>>.
______Megillat Ta’anit (Ειλητάριο της νηστείας), τα οποία συσχετίζουν γνωστά γεγονότα με συγκεκριμένες ημέρες.

___3.761 π. 0. Εβραϊκή χρονολόγηση που αρχίζει στις 7 Οκτωβρίου του έτους 3.761 π. 0, από Κτίσεως Κόσμου (Anno Mundi. A. M. στα λατινικά).

___4.004 π. 0. Ημερομηνία που πρότεινε ο James Ussher (1581-1656), αρχιεπίσκοπος του Άρμαγκ στη Βόρεια Ιρλανδία, πρότεινε δηλαδή το καρκινικό νούμερο 4.004 και όχι το επαιώνιο έτος 4.000, πράγμα, που οφείλεται στην πίστη των ιστορικών ότι ο Ηρώδης πέθανε το 4 π. 0.

___5.499 π. 0. Ο Σέξτος Ιούλιος, ο Αφρικανός (Sextus Julius, Africanus, 180 - 250 μ. 0.), χριστιανός ιστορικός των πρώτων χρόνων του Χριστιανισμού, έγραψε το 221 μ. 0, ένα αξιόλογο ιστορικό έργο με τίτλο -<<Χρονογραφίες ή Πεντάβιβλον χρονολογικό>>. Μία πεντάτομη πραγματεία για την ιστορία του κόσμου, από την αρχή της δημιουργίας, μέχρι το 221 μ. 0, όπου προτείνει ως αρχή της δημιουργίας το έτος 5.499 π. 0 και ως βάση υπολογισμών, θεωρεί τα κείμενα της Αγίας Γραφής, τα οποία χρησιμοποιεί για να ενοποιήσει αιγυπτιακές και χαλδαϊκές χρονολογίες.

___5.198 μ. 0. Ο Ευσέβιος Καισαρείας (265 - 340 μ. 0.), Πατέρας της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, επίσκοπος Καισαρείας της Παλαιστίνης και μαθητής του μάρτυρα Παμφίλου, στην -<<Παντοδαπή Ιστορία>> του, βάζει τη δημιουργία του κόσμου μέχρι την ενσάρκωση του Χριστού ίσο με 5.198 έτη.

___3.952 π. 0. Αιώνες αργότερα, ο Βέδας ο Αιδέσιμος (Venerable Bede, 673 - 735 μ. 0.), επιφανής Άγγλος θεολόγος και ιστορικός, στην -<<Εκκλησιαστική Ιστορία του Αγγλικού Έθνους (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum)>>, υπολόγισε το ίδιο διάστημα ίσο με 3.952 έτη.

___5.506 π. 0. Ο Βυζαντινός χρονικογράφος Γεώργιος Κεδρηνός, αρχές του 12ου αιώνα, στη -<<Σύνοψιν ιστοριών>>, αρχίζει από την κτίση του κόσμου, που τοποθετεί στο έτος 5.506 π. 0 και φθάνει μέχρι το έτος της ανόδου στο θρόνο Κωνσταντινουπόλεως του Ισαάκιου Κομνηνού (1.057 μ. 0.).

___3.949 ή 4.713 π. 0. Ο Γάλλος ουμανιστής Ιωσήφ Σκάλιγκερ (Joseph Scaliger, 1484 - 1558), τοποθετούσε την αρχή της δημιουργίας αρχικά στο έτος 3.949 π. 0 και αργότερα στο έτος 4.713 π. 0, το οποίο αποτέλεσε και την αφετηρία της Ιουλιανής Περιόδου (Julian Period), που ο ίδιος εισήγαγε.

___3.963 π. 0. Μετά τον Άσερ και τον Λάιτφουτ, ο περίφημος αστρονόμος Εβέλιος (Johannes Hevelius, 1611 - 1687), στο σύγγραμμά του -<<Πρόδρομος Αστρονομίας (Prodromus Astronomiae, 1690)>>, προσδιόρισε ως και την ακριβή ώρα : 6η απογευματινή 24ης Οκτωβρίου 3.963 π. 0.

___5.509 μ . 0. Η Χριστιανική Εκκλησία με την ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδο του 680 μ. 0, καθόρισε ως αρχή της δημιουργίας την 1η Σεπτεμβρίου του 5.509 π. 0, που ονομάστηκε ‘’Βυζαντινή ή Εποχή της Κωνσταντινουπόλεως’’. Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε επίσημα από τον 9ο αιώνα επί της βασιλείας του αυτοκράτορα Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού (886 - 912 μ. 0.).

___5.508 π. 0. Η καθολική Εκκλησία αποδέχτηκε από την περίοδο της Αναγέννησης τη Βυζαντινή εποχή στο μαρτυρολόγιο της.

___5.508 μ. 0. Ως Έτος Κόσμου ή έτος κτίσης του κόσμου, προσδιορίζεται το έτος που έγινε αποδεκτό ως η αφετηρία του χρονολογικού συστήματος του Βυζαντίου, το οποίο υιοθέτησε και διατήρησε και η Ορθόδοξη Εκκλησία από το 691 μ. 0, μέχρι το 1728. Ονομάζεται ‘’χρονολογικό σύστημα Κωνσταντινουπόλεως’’ σε αντιδιαστολή με το "Αλεξανδρινό σύστημα" του 412 μ. 0.

___5.508 π. 0. Γνωρίζουμε ότι με την εξάπλωση του Χριστιανισμού, αντίθετα από τη Δύση, διαδόθηκε στο Βυζάντιο, αυτή η χρονολόγηση από κτίσεως κόσμου (anno mundi). Επρόκειτο για μια συμβατική χρονολογία, αλλά όχι ίδια, παρά πάσι χρονολόγοις και θεολόγοις, ποικίλη και παντοδαπή, καθώς οι μελετητές της Παλαιάς Διαθήκης, προσπάθησαν να υπολογίσουν την 'αρχή του κόσμου' προτείνοντας διάφορες χρονολογίες (5.508 ή 5.493 π. 0).

 Χρονολογήσεις και Αστροφυσική : 
Όμως, όλες αυτές οι ημερομηνίες (3.761 ως 5.509), που προτείναν οι χριστιανοί χρονολόγοι και θεολόγοι, χρησιμοποιούνται από τους ίδιους, για τη κατασκευή των λεγόμενων ‘’Εποχών’’, στις αστρολογικές τους Εφημερίδες.
___Στην Αστροφυσική, όμως, επικρατεί η θεωρία ότι η επιφάνεια της Γης διαμορφώθηκε αργά και εξελικτικά και ότι η ηλικία του πλανήτη μας προσδιορίζεται με τεχνικές υπολογισμού της ηλικίας των γήινων πετρωμάτων, που βασίζονται στη ραδιενεργό χρονολόγηση.
___Όπως υποστηρίζουν οι συνάδελφοι γεωλόγοι, η ανεύρεση πετρωμάτων από την εποχή της δημιουργίας της Γης είναι σχεδόν αδύνατη, αφού τα πετρώματα αυτά έχουν από καιρό διαβρωθεί από γεωλογικούς και κλιματολογικούς παράγοντες. Εντούτοις έχουν βρεθεί κρύσταλλοι στην Αυστραλία, που με τη ραδιενεργό χρονολόγηση, έχουν χρονολογηθεί στα 4,3 δισεκατομμύρια έτη.
___Ενώ, οι αστροφυσικοί, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των γήινων ερευνών με τις μελέτες του Ήλιου, με τις έρευνες στη Σελήνη και τους κοντινούς πλανήτες, υπολογίζουν ότι, η δημιουργία του Ηλιακού μας συστήματος, άρα και της Γης, έγινε τουλάχιστον πριν από 4,5 δισεκατομμύρια έτη περίπου.
___Σε σχέση με τα 4,5 δισεκατομμύρια έτη που αποδεχόμαστε ως ηλικία της Γης, οι λίγες χιλιάδες χρόνια που πρότειναν οι λόγιοι και οι χριστιανοί συγγραφείς, φαίνονται σαν ένα χοντροκομμένο αστείο, από άποψη μεγέθους και μόνο.