logo

fb youtube rss

Σύνδεση


Μανούσεια (1848)... διωγμός κάθε ερμηνευτικής απόπειρας της Βίβλου! 

Λαμπρή εξαίρεση αποτελεί ο καθ. Φιλοσοφίας Θεόδ. Μανούσης που το 1848 αναφερόμενος στα θαύματα του Μωυσή στην Αίγυπτο, υπαινίχθη το ενδεχόμενο άλλης πιθανής ερμηνείας.. με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν ταραχές, τα επωνομαζόμενα «Μανούσεια», μεταξύ φοιτητών της θεολογικής και της φιλοσοφικής σχολής Αθηνών!

...................

Στα λεγόμενα «Μανούσεια» (ταραχές μεταξύ φοιτητών της θεολογικής και φιλοσοφικής σχολής Αθηνών του έτους 1848) δημοσιεύθηκε μια λίβελος κατά του φοιτητή Μανούση, από τον ιερομόναχο Παϊσιο Ιωαννίτη, για τον λόγο ότι μεταξύ άλλων (π.χ. ότι υποστήριξε πως η διάνοιξη της Ερυθράς Θάλασσας οφείλετο σε παλιρροιακό κύμα…) απέδειξε ότι στην Π.Δ. δεν αναφέρεται ΤΙΠΟΤΑ περί αθανασίας της ψυχής.
.....................

Τα Μανούσεια
Στόχος των επεισοδίων ήταν ο καθηγητής της Γενικής Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή Θεόδωρος Μανούσης, ένας από τους πιο σημαντικούς λόγιους της εποχής του, γνωστός για τις φιλελεύθερες πολιτικές του θέσεις. Τον Ιανουάριο του 1848 δημοσιεύθηκε στον τύπο επιστολή του ιερομόναχου και φοιτητή Παϊσιου Ζ. Ιωαννίτη, με καταγγελίες εναντίον του καθηγητή γιατί στο μάθημα του διάβασε επιστολές που είχαν ανταλλάξει ο Βασιλιάς της Αγγλίας Ερρίκος ο Η΄ με τον Λούθηρο, αισχρολογικού περιεχομένου. Η ανάγνωσή τους θεωρήθηκε ότι υπερβαίνει τα εσκαμμένα και υποσκάπτει την χριστιανική θρησκεία, ενώ ο ίδιος κατηγορήθηκε ως «εχθρός του χριστιανισμού, ταύτης της κοινωνίας, αυτού του έθνους». Τις κατηγορίες ενίσχυσαν με άλλη επιστολή τους, φοιτητές της Θεολογικής, οι οποίοι απέδωσαν στον καθηγητή θρησκευτική ασέβεια και προσπάθεια εξήγησης των θαυμάτων της πίστης με λογικές εξηγήσεις. Αντέδρασαν οι φοιτητές της Φιλοσοφικής υποστηρίζοντας δημόσια και με θέρμη τον δάσκαλό τους, καίγοντας φύλλα της εφημερίδας Αιών, που φιλοξενούσε τις κατηγορίες εναντίον του.
........................

Περί το τέλος Ιανουαρίου 1848 στο πανεπιστήμιο Αθηνών ηγέρθη μέγα θέμα για τις παραδόσεις του καθηγητού Γενικής Ιστορίας Θεόδωρου Μανούση. Έγιναν μάλιστα τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους ταραχές μεταξύ των φοιτητών της Θεολογικής και Φιλοσοφικής σχολής, που ονομαστήκαν "Μανούσεια"
Οι κατηγορίες για προσβολή της θρησκείας εστιάζονται σε πέντε σημεία:
Α) Ότι παρέδωσε χωρίς επίκριση την απάντηση του Λούθηρου στον βασιλέα της Αγγλίας…

Β)  Ότι εξήγησε δια φυσικών αιτίων την θεοφάνεια στο όρος Σινά, όταν ο Μωυσής παρέλαβε τις δέκα εντολές
Γ) Ότι η διάνοιξης της Ερυθράς Θάλασσας κατά την Έξοδο των Εβραίων ωφείλετο στην παλίρροια.
Δ) Ότι την περιτομή παρέλαβαν οι Εβραίοι απ' τους Αιγύπτιους
Ε) Ότι στην Π. Διαθήκη δεν γίνεται λόγος για την αθανασία της ψυχής
Αυτά ενόχλησαν όχι τους φοιτητές της Φιλοσοφικής αλλά 11 ιερείς-φοιτητές της θεολογίας. Αποτέλεσμα ήταν προπηλακισμοί (ακόμα και δια ροπάλων… Η παράδοση του Μανούση… ήλθε σε ευθεία σύγκρουση με το ιδεολόγημα "εξ Ανατολών το φως" και της "ιστορίας" της Π. Διαθήκης. Ιδεολόγημα ισχυρό στην Ευρώπη. Πρέπει δε να λάβουμε υπ' όψιν μας, ότι ακόμα τον 19ο αιώνα ήταν σε χρήση η χρονολόγηση "από κτίσεως κόσμου" με βάση την γενεαλογία της Π. Διαθήκης.

http://www.davlos.gr/webfiles/yearspec.php?id=7604&kod=10741&page=61

 Αν βρείτε περισσότερες πληροφορίες είναι καλοδεχούμενες
....................................................

Η εχθροποιητική θρησκεία του Χριστιανισμού, έχε σχεδιαστεί ως πολεμικό εργαλείο κατά των αντιπάλων της!

«Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου» Χριστός - Ματθαιος12.30.
«Όστις δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι ανάθεμα». Παύλος - Α΄ Κορινθίους 13.22
Και τελικά η πράξη:        
«Φέροντες τα βιβλία (δήθεν μαγείας) κατέκαιον ενώπιον πάντων• και αριθμήσαντες τας τιμάς αυτών, εύρον πεντήκοντα χιλιάδας αργυρίου». Παύλος - Πράξεις Αποστόλων 19.19

Αν κρίνουμε και απ' τον ανελέητο διωγμό των Ελλήνων στους πατερικούς χρόνους και την καταστροφή βιβλιοθηκών όπως αυτή της Αλεξάνδρειας, δεν μας μένει καμιά αμφιβολία ότι ο Χριστιανισμός σχεδιάστηκε ως εργαλείο πολέμου.
............................................

Ερώτηση Χαρδαβέλα προς Καλόπουλο:
Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ελευθεροτυπία σε σχέση με άλλες χώρες του κόσμου;
Καλόπουλος: Προσωπικά εκδιώχτηκα από τρία τυπογραφεία, επειδή οι συνεργαζόμενοι με το τυπογραφείο καλόγεροι το απαίτησαν.
Στην κεντρική βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης, δυο φόρες κατέθεσα τα βιβλία μου κατόπιν τιμητικής προσκλήσεως από τον ίδιο τον διευθυντή της… και δυο φόρες μου τα εξαφάνισαν.
Κατέθεσα τα βιβλία μου στην Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης και οι φοιτητές δεν μπορούν να τα βρουν!
Στην λίστα των συγγραφέων της πόλεως Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει καν το όνομα μου, παρ' όλο που αρκετοί αναγνώστες μου, και φίλοι συγγραφείς, έχουν κατ' επανάληψη διαμαρτυρηθεί.