logo

fb youtube rss

Σύνδεση

ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΙΣΟΤΙΜΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
Αόρατη Μελάνη

ΠΡΟΣ τη Βουλή των Ελλήνων (Αρ.Πρωτ.Βουλής 144 / 21-1-2011).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Οικονομικών (Αρ.Πρωτ.Υπ.Οικ. 0000554 / 21-1-2011).
2. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Αρ.Πρωτ.Υπ.Παιδ.Α.Π. 9308 / ΙΗ / 25-1-2011).
3. Γραφείο Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα (υπ’ όψη των εκπροσώπων της τρόικα) (υποβολή 21-1-2011).
4. κο Μπομπ Τραα, εκπρόσωπο ΔΝΤ στην Ελλάδα (παρακαλούμε να διαβιβαστεί με τη φροντίδα της ΕΕ)

ΑΙΤΗΜΑ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΙΣΟΤΙΜΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Καθώς η δημοσιοοικονομική κρίση κορυφώνεται, τα ασφυκτικά οικονομικά μέτρα πλήττουν κυρίως τις κατώτερες και μεσαίες οικονομικές τάξεις, με περικοπές μισθών και αυξήσεις φόρων που ακινητοποιούν την αγορά.
Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για συμμετοχή όλων, ανάλογα με τις δυνάμεις τους, στην αντιμετώπιση της κρίσης, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή δεν προβλέπει καμία ρύθμιση για εισφορές από την Εκκλησία.

Ο προηγούμενος φορολογικός νόμος (Απρίλιος 2010):
• Υλοποίησε όλες σχεδόν τις εξαγγελθείσες περικοπές και τα τεκμήρια για τους ιδιώτες,
• Ο φόρος επί εισοδημάτων της Εκκλησίας από ακίνητα, εξαγγέλθηκε 20% και κατέληξε ουσιαστικά σε 10%.
• Ο φόρος δωρεάς ακινήτων στην Εκκλησία εξαγγέλθηκε 5% και κατέληξε 0,5%.
• Ο φόρος δωρεάς χρημάτων στην Εκκλησία εξαγγέλθηκε 10% και κατέληξε 0,5%.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει:
• Αύξηση των χαμηλών συντελεστών από 11 σε 13% και από 5,5 σε 6,5%, που θα προκαλέσει κύμα αυξήσεων σε τρόφιμα, λογαριασμούς ρεύματος, ύδρευσης, φυσικού αερίου, εισιτήρια πλοίων, αεροπλάνων και τρένων, εισιτήρια θεαμάτων και κόμιστρα ταξί.
• Περικοπές σε επιδόματα και συντάξεις τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων.
Ενώ δεν έχει την παραμικρή αναφορά στη φορολόγηση της Εκκλησίας και σε περικοπές των εξόδων που καταβάλλονται για μισθούς κληρικών.

ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010:
Η Εκκλησία της Ελλάδας έχει στην κυριότητά της:
• 1.300.000 στρέμματα γης
• Μερικές χιλιάδες αστικά ακίνητα.
• Περίπου 9.000.000 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και μετοχές στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
• Ξενοδοχεία και χώρους διασκέδασης και εστίασης.
Η οικονομική λειτουργία της Εκκλησίας εκτείνεται πίσω από:
• 10.000 περίπου νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
• Διάφορες αστικές εταιρείες
• Διάφορες μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Το Κράτος πλήρωσε το 2010 στην Εκκλησία:
• 232.000.000 ευρώ για μισθοδοσία κληρικών
• 3.120.000 ευρώ σε εκκλησιαστικές ακαδημίες και λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς.
• 2.250.000 ευρώ στις μονές του Αγίου Όρους
(πηγή:
http://www.mof-glk.gr/proypologismos/2010/books/proyp/PDFProyp/2.5.9.3.pdf και
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%99%CE%9946%CE%94%CE%9B-%CE%A6 )

Η Εκκλησία έχει μερίδιο ευθύνης στη δημοσιονομική κρίση με:
• Την ένταξη της μισθοδοσίας και της συνταξιοδότησης των κληρικών στον κρατικό προϋπολογισμό,
• Το προνομιακό φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνει,
• Τις ετήσιες κρατικές επιχορηγήσεις των Μονών του Αγίου Όρους,
• Την κρατική αναγνώριση των οθωμανικών τίτλων κατοχής ως τίτλων κυριότητας εκκλησιαστικών ακινήτων,
• Την εμπλοκή κληρικών σε σκάνδαλα διαπλοκής με φορείς κρατικής εξουσίας, κυβερνητικούς και δικαστικούς,
• Την αδιαφανή διακίνηση κονδυλίων μέσω μη κυβερνητικών εκκλησιαστικών οργανώσεων

ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:
Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατάσσει να διερευνηθεί κατά πόσο το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που επιφυλάσσει η Ιταλία στο Βατικανό παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία. Αντίστοιχο αίτημα υποβλήθηκε πρόσφατα στην Επιτροπή και από Έλληνα ευρωβουλευτή. Είναι φανερό ότι οφείλει να πάψει πλέον η προνομιακή μεταχείριση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, τόσο σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση, όσο και σε ό,τι αφορά την καταβολή τακτικών εισφορών και εκτάκτων επιχορηγήσεων από το κράτος.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΖΗΤΑΜΕ:
• Να γίνει καταγραφή και έλεγχος του τρόπου κτήσης της ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας και όλων των εκκλησιαστικών φορέων που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ.
• Να επιβληθεί πόθεν έσχες στους ιεράρχες.
• Η Εκκλησία της Ελλάδας να φορολογηθεί για τα εισοδήματά της όπως οι αστικές εταρείες.
• Να θεσπιστεί ειδικός εκκλησιαστικός φόρος που θα καταβάλλεται μόνο από τα μέλη κάθε θρησκεύματος και θα αποδίδεται στην αντίστοιχη θρησκευτική ή εκκλησιαστική οργάνωση της επιλογής τους.
• Η μισθοδοσία των κληρικών, η λειτουργία των ιερατικών σχολών, καθώς και όλα τα έξοδα της Εκκλησίας (λόγου χάρη η οργάνωση τελετών, όπως η μεταφορά του «αγίου φωτός» που γίνεται αυτή τη στιγμή με κρατικά έξοδα, κλπ.) να καταβάλλονται αποκλειστικά από τον ως άνω φόρο και από τα έσοδα που αποφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές νόμιμες δραστηριότητες της Εκκλησίας, και όχι από το κράτος.

Η ομάδα πολιτών «ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

Η ομάδα αριθμεί 102.016 μέλη εγγεγραμμένα στην ομώνυμη ιστοσελίδα του Facebook.