logo

fb youtube rss

Σύνδεση

Τα έθνη στην σωτηριακή παγίδα της Βίβλου!

 Του Μ. Καλόπουλου

Ο Χριστιανισμός είναι διεθνοποιημένος Ιουδαϊσμός:
«ο Θεός επεσκέφθη τα έθνη ώστε να λάβει εξ αυτών λαόν διά το όνομα αυτού» Πράξεις Αποστόλων 15.14
Τι θα τα κάνει τα έθνη;
«Και θέλω δώσει παιδάρια (για) άρχοντας αυτών, (των εθνών) και νήπια θέλουσιν εξουσιάζει επ' αυτών» Ησαΐας 3.4
Ας το κάνουμε λίγο σαφέστερο:
«Ζήτησον παρ’ εμού και θέλω σοι δώσει τα έθνη κληρονομίαν σου και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης» Ψαλμοί 2.8.

 «Λαοί θα δουλεύουν για σένα και έθνη θα σε προσκυνούν. Καταραμένος οποίος σε καταριέται και ευλογημένος οποίος σε ευλογεί» Γένεσις 27.24-29.   
Πως θα γίνουν στην πράξη όλα αυτά;
«Πάσας τας  κακάς νόσους της Αιγύπτου θέλει βάλει (ο Κύριος) επί πάντας τους μισούντας σε. Και θέλεις εξολοθρεύσει πάντα τα έθνη» Δευτερονόμιο Ζ΄ 15.
«Ο Κύριος θέλει κάμει πληγάς... πληγάς μεγάλας και απαύστους (Ο΄ πληγάς μεγάλας και θαυμαστάς και νόσους πονηράς και πιστάς...) και νόσους κακάς και απαύστους και θέλει επιφέρει πάσας τας οδύνας… τας οποίας ετρόμαξας» Δευτερονόμιο ΚΗ΄ 59,60.
Ας γίνουμε έτι σαφέστεροι για το πώς θα "πληγωθούν" τα έθνη!
«Ούτω λέγει Κύριος, Λάβε το ποτήριον τούτο του (Ο΄ άκρατου) οίνου εκ της χειρός μου (τι είδους "οίνος" είναι αυτός... αποφασίστε εσείς) και πότισον εξ αυτού πάντα τα έθνη, προς τα οποία εγώ σε αποστέλλω, και θέλουσι πίει και ταραχθεί και παραφρονήσει... και έλαβον το ποτήριον εκ χειρός Κυρίου και επότισα πάντα τα έθνη... και τους βασιλείς και τους μεγιστάνας δια να καταστήσω αυτούς ερήμωσιν, θάμβος, συριγμόν και κατάραν... και πάντα τα βασίλεια της οικουμένης τα επί προσώπου της γης... πίετε και μεθύσατε και εμέσατε και πέσετε και μη σηκωθείτε.» Μασ. Ιερεμίας ΚΕ΄15-27 (Ο΄ Ιερεμίας ΛΒ΄13-) 
Απ τα αποτελέσματα... παραφρονούν, εξεμούν και σβήνουν μέσα σε ερήμωση και θάμβος που πέφτουν και δεν ξανασηκώνονται, συμπεραίνουμε εκ του ασφαλούς, ότι πρόκειται για κάτι πολύ δραστικότερο από απλό ανόθευτο (άκρατο) οίνο!
Αποτέλεσμα της "δηλητηρίασης" των εθνών:
Οι οπαδοί της βιβλικής πίστης, δεν γνωρίζουν τις πραγματικές προθέσεις των εμπνευστών της, μια και ποτέ δεν διάβασαν τη Χαλδαιο-εβραϊκή Βίβλο! Ο "Θεός" της Βίβλου (δηλαδή το μυστικό και υψηλόβαθμο ιερατείο του) δεν είναι παρά η προσωποποίηση του επεκτατισμού και της επικυριαρχίας επί των λαών. Οι καταγεγραμμένες συνταγές με τις οποίες αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, είναι ανατριχιαστικά σαφείς: «εγώ μετατόπισα τα σύνορα των κρατών, λεηλάτησα τους θησαυρούς τους και καθαίρεσα τους ισχυρούς που κάθονται στα ύψη. Το χέρι μου βρήκε τα πλούτη των λαών σαν σε φωλιά πουλιών, και όπως κάποιος μαζεύει αβγά αφημένα, έτσι κι εγώ μάζεψα (τα πλούτη) όλης της γης και κάνεις δεν κίνησε εναντίον μου ούτε φτερούγα, ούτε ράμφος, κι ούτε άνοιξε το στόμα του να ψιθυρίσει κάτι (εναντίον μου)»  Ησαΐας 10.14

Και κάτι για τις πραγματικές αλλά και για τις οικονομικές πυρκαγιές:
«Θα μετατρέψω την ευδαιμονία τους σε φτώχια κάτω απ' την φαινομενική τους δόξα, και η δόξα μου θα γίνει καύση και θα ανάψει φωτιά που θ' απλωθεί σαν πυρκαγιά. Τότε το φως και ο άγιος του Ισραήλ, θα γίνει φλόγα που θα ανάψει τα αγκάθια και τα τριβόλια τους, και σε μια μέρα θα τα κατακάψει. Θα κατακάψει ολότελα το όμορφο δάσος, τους κήπους και τα καρποφόρα δένδρα, και θα νομίζει κάνεις πως βλέπει ετοιμοθάνατο. Τα δέντρα που θ' απομείνουν στο δάσος, εύκολα θα μπορεί ακόμα και μικρό παιδί να γράψει τον αριθμό τους». Ησαΐας 10.17-19

«Εκείνη την ημέρα (αργά ή γρήγορα δηλαδή), ο κόπος της Αιγύπτου (βλέπε της κάθε "Αιγύπτου") και το εμπόριο της Αιθιοπίας (δηλαδή της κάθε "Αιθιοπίας") και των Σαβαίων, (δηλαδή των εθνών),  θα περάσουν σε σένα (Ισραήλ) και δικά σου θα είναι. (Όλοι δε αυτοί) ξοπίσω σου θα ακολουθούν με (πνευματικές) αλυσίδες και θα σε προσκυνούν ομολογώντας, μόνο με σένα είναι ο θεός... θα ντροπιαστούν και θα ταπεινωθούν». Ησαΐας 45.14-15. Και συνεχίζει: «θα σε δώσω (Ισραήλ) φως στα έθνη, για να είσαι σωτηρία έως έσχατου της γης... (προσέξτε το είδος της "σωτηρίας") Βασιλείς θα σηκώνονται μόλις σε βλέπουν και ηγεμόνες θα σε προσκυνούνε (γιατί άραγε;) ένεκα του θεού σου... όταν έλθει ο καιρός, θα ικανοποιήσω την επιθυμία σου και θα σε καταστήσω εγγυητή της διαθήκης μου προς τους ανθρώπους». Ησαΐας 49.6-8.

Όλα εξελίσσονται δυστυχώς, ακριβώς όπως τα θέλησαν και τα (προ)φύτεψαν οι οραματιστές της βιβλικής επικυριαρχίας! Διαβάστε αργά και στοχαστικά όσα μας συμβαίνουν, σχεδιασμένα πριν από αιώνες: «Τα έθνη και οι λαοί, τους γιους σου (Ισραήλ) θα κουβαλούν στην αγκαλιά τους και πάνω στους ώμους τους, θα κουβαλούν τις θυγατέρες σου. Οι βασιλιάδες (των εθνών) θα γίνουν παιδοτρόφοι σου και οι πριγκίπισσές τους υπηρέτριές σου. Θα πέσουν να σε προσκυνήσουν (Ισραήλ) με το πρόσωπο στη γη και θα γλύφουν το χώμα των ποδιών σου». Ησαΐας 49.22-23.

Η ισοπέδωση των εθνών είναι δυστυχώς προαποφασισμένη!
«Εξολόθρευσα έθνη και ερήμωσα τας οδούς αυτών, ώστε να μην υπάρχει διαβαίνων. Οι πόλεις αυτών ηφανίσθησαν... εγείρομαι προς λεηλασίαν, διότι απόφαση μου είναι να συναθροίσω τα έθνη, να συναθροίσω τα βασίλεια και να εκχέω έπ’ αυτά την αγανάκτηση μου, όλην την έξαψη της οργής μου. Διότι τότε θέλω αποκαταστήσει εις τους λαούς γλώσσαν καθαράν (γιατί;) δια να επικαλώνται πάντες το όνομα του (δικού μας θεού!) του Κυρίου (του Ιησού-Γιαχβέ) και να δουλεύσωσιν αυτόν (τα έθνη) υπό έναν (τον δικό μας) ζυγόν». Σοφονίας 3.6-10.

Οι τρόποι φρικτοί, με μαζικές εξοντώσεις λαών και περιβαλλοντικές καταστροφές!
«Και ο τρίτος άγγελος εξέχεε την φιάλη αυτού εις τους ποταμούς (!) και εις τας πηγάς (!) των υδάτων και έγεινεν αίμα… και αίμα έδωκας εις αυτούς να πίωσι» Αποκάλυψη ΙΣ΄4-5 
Σε άλλο σημείο της τόσο πετυχημένης αυτής τρομώδους εβραϊκής μελλοντολογίας, διαβάζουμε πόσα πράγματα είναι προαποφασισμένα απ’ την θέση του κατόχου των "πηγών", των οποιονδήποτε "υδάτων": «Ούτοι οι δυο μάρτυρες (οι δυο... όχι πια "άγγελοι", αλλά μάρτυρες και συνεπώς άνθρωποι, ή ομάδες ανθρώπων) έχουσιν εξουσίαν επί των υδάτων, να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσαν πληγήν οσάκις εάν θελήσωσι»!!!Αποκάλυψη ΙΑ΄3-6 

Επιτέλους, θαυμάστε την ευφυέστερη κοινωνικο-ανατρεπτική θεολογία:   
«Θα ξεσηκώσω τους Αιγύπτιους  τον έναν ενάντια στον άλλον. Θα πολεμήσουν αδελφός τον αδελφό και φίλος εναντίον φίλου (το αβρααμικό διαίρει και βασίλευε σε πλήρη ανάπτυξη!) Θα χάσουν τα λογικά τους και θα ανατρέψω όλα τους τα σχέδια. Οι άρχοντες τους είναι ανόητοι οι σοφοί τους είναι συμβούλιο ανοήτων. Ο καθένας τους λέει στον άλλον ‘’εγώ είμαι απόγονος σοφών, εγώ είμαι απόγονος αρχαίων’’  Αν είναι όμως σοφοί ας αποκαλύψουν τι έχει αποφασίσει για την Αίγυπτο ο Κύριος (Ο΄ Σαβαώθ ). Οι άρχοντες απομωράνθηκαν, ζουν με αυταπάτες... ο Κύριος τους πότισε με πνεύμα ζάλης και έκαναν να παραπατάει η Αίγυπτος σε ότι καταπιάνεται, όπως παραπατάει ο μεθυσμένος πάνω στα ξεράσματά του».
«Όλοι πια θα είναι ανίκανοι στην Αίγυπτο για οποιοδήποτε έργο, είτε ανήκουν στα ψηλά είτε στα χαμηλά της κοινωνίας στρώματα. Θα έρθει καιρός που οι Αιγύπτιοι θα γίνουν δειλοί σαν τις γυναίκες, θα φοβούνται και θα τρέμουν όταν ο Κύριος (ο θεός της Βίβλου) κινήσει απειλητικά το χέρι του εναντίον τους».
«Των Ιουδαίων η χώρα θα γενεί των Αιγυπτίων το φόβητρο και θα τους πιάνει τρόμος όταν τους την θυμίζουν. Την ημέρα εκείνη, πέντε πόλεις στην Αίγυπτο θα μιλάνε την εβραϊκή γλώσσα και (οι Αιγύπτιοι) θα ορκίζονται στον Κύριο (τον θεό των Εβραίων!). Την ημέρα εκείνη θα υπάρχει στην Αίγυπτο θυσιαστήριο στον Κύριο (τον Γιαχβέ!) και ιερή στήλη αφιερωμένη σ΄ εκείνον».
«Όταν οι Αιγύπτιοι θα καταπιέζονται και θα ζητούν απ’ τον Κύριο να τους βοηθήσει, αυτός θα τους στέλνει έναν σωτήρα (!) που θα τους υπερασπιστεί και θα τους σώσει. Τότε θα τον τιμήσουν προσφέροντας μόνο σ΄ αυτόν πρόσφορες, θα κάνουν τάματα σ' αυτόν και θα τα εκπληρώνουν. (Προσέξτε όμως, πως ακριβώς θα γίνει αυτό). Ο Κύριος (πρώτα) θα επιφέρει πλήγματα σοβαρά για να εισακούσουν τον Κύριο κι αυτός (μετά) θα τους θεραπεύσει» !!!(Β.Β.) Ησαΐας ΙΘ΄
Το τελευταίο αυτό εκπληκτικό εδάφιο αποδίδουν οι Ο΄: «πατάξει Κύριος τους Αιγύπτιους πληγή μεγάλη και ιάσεται αυτούς»!  Οι δε Μασ: «Θέλει κτυπήσει Κύριος την Αίγυπτο, ΘΕΛΕΙ ΚΤΥΠΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ αυτήν (!) και θέλει παρακαλεσθή υπ’ αυτών (των Αιγυπτίων) και θέλει ιατρεύσει αυτούς» Ησαΐας ΙΘ΄22

Σαβαώθ, είναι ο θυμώδης και οργίλος Γιαχβέ: «εθυμώθη οργή Κύριος Σαβαώθ» Ο΄ Ησαΐας Ε΄25. «Σαβαώθ: εξελληνισμός του εβραϊκού Τσεβαώθ. Σημαίνει κυρίως τις στρατιωτικές δυνάμεις (άγγελους, άστρα) (!) καθώς και τις επίγειες δυνάμεις και δη του Ισραήλ» Βλ. «Σαβαώθ» εγκυκλ. Ελευθερουδάκη. Δηλαδή Σαβαώθ είναι η στρατιωτικο-επιθετική μορφή του Ιουδαϊκού θεού!
Η οδυνοποιο-ιαματική σχολή θαυμάτων του Αβραάμ, εδώ, σε εκτεταμένη πλέον κοινωνική κλίμακα! Οι σταλμένοι ‘’σωτήρες’’, σε πλήρη ανατρεπτική δράση! Οι ιεροκάπηλοι θεραπευτές, σε αξεπέραστες επιδόσεις!

Θα ήταν βέβαια μεγάλη παράληψη, αν δεν αναφέρουμε και κάτι για το κρυφό νόημα των πέντε πόλεων, που θα μιλάνε την εβραϊκή γλώσσα! Αλήθεια, γιατί πέντε και όχι λιγότερες ή περισσότερες; Προσέξτε την απάντηση που δείχνει ταυτόχρονα και τον μηχανισμό της εξουθένωσης μέχρι "γυναικοποίησης", των αντιπάλων εδώ Αιγυπτιων: «Τας δε πέντε πόλεις... ούτω εκάλεσεν (διότι) πέντε είναι και οι του ανθρώπου αισθήσεις, όραση, όσφρηση, γεύση, αφή, τε και ακοή» Θεοδώρητος ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΣΑΪΑΝ  6.359
«Την ημέρα της κρίσης εκείνος (ο Φαραώ) θα προπορεύεται του λαού του και θα τον παρασύρει μέσα στη φωτιά, όπως οδηγούν τα ζωντανά σε στέρνα για να πιουν. Η στέρνα στην οποίαν θα φτάσουν θα είναι φοβερή». Το ιερό Κοράνιο XOΥΝΤ 99